HALO historie

special  8
touchmud, 22. 9. 2009 0:09
Protože se nám přiblížilo vydání hry HALO 3: ODST, rozhodli jsme se zpracovat příběh této série. Svět HALO je opravdu rozsáhlý a detailně byl popsán i v několika knihách a tak se tu nebudeme snažit sepsat kompletní známou historii tohoto světa, ale zaměříme se pouze na příběh ukázaný ve třech HALO hrách.

Pár poznámek na úvod: Svět HALO je opravdu propracovaný a obsahuje tak spoustu postav, pojmů a věcí, které mají určitou historii. Každá rasa má svoji mytologii, hierarchii a také svoje pojmenování pro určité věci. Občas tak může dojít ke zmatení. Například, pokud Master Chief mluví o "Spark" jedná se o 343 Guilty Spark, což je umělá inteligence (AI) lidmi nazývaná Monitors, ale Covenanti je znají jako Oracles. Je tak někdy trochu komplikované porozumět všem souvislostem, během prvního zahrání hry. Zvláště když, některé postavy procházejí několika díly. Také díky tomu, že příběh je z části vyprávěn pomocí radiokomunikace mezi postavami, lze některé části příběhu v zápalu boje snadno přeslechnout. Každý, kdo měl možnost si nějakou hru z této série zahrát mi jistě dá za pravdu, že kromě povedené akční hry, je velkým tahounem i zajímavý scifi příběh. Vesmír, který nám přinesli vývojáři z Bungie toho má opravdu hodně co nabídnout a byla by škoda se o to ochudit. Co se týče pojmů, které budu ve článku používat, rozhodl jsem se je psát v takové podobě, v jaké se objevily ve hře a až na výjimky je nebudu tedy překládat. Ještě podotýkám, že nemám patent na rozum a protože jsem vycházel především z poznámek z vlastního hraní (s také pomoci Wikipedie) může dojít v mém převyprávění k nepřesnostem, za ně se případným HALO odborníkům omlouvám :-)

Stručná historie -V roce 2291 organizace UNSC úspěšně vyvíjí první technologii (Shaw-Fujikawa Translight Engine), která umožní "slipspace"neboli rychlé přesuny do různých částí vesmíru a tak jeho úspěšnou kolonizaci. Do roku 2390 je obsazeno 210 světů, které jsou upravovány potřebám člověka a jsou nazývány Vnitřní kolonie. Do roku 2490 je již obsazeno přes 800 planet a jedna z nich Reach, se stává základnou vojenských sil UNSC. V letech 2494 a 2513 dochází v koloniích k povstáním, která jsou potlačena, ale v jejich důsledku je zřízen program SPARTAN, který má za cíl vycvičit bojovou jednotku, určenou k zásahům při podobných událostech.V roce 2525 dochází k prvnímu kontaktu lidí s vyspělou mimozemskou civilizací. Těmto událostem přechází zmizení křižníku Argo u planety Harvest. UNSC vysílá k planetě tři vojenské lodě Arabia, Heracles a Vostok. Po zničující bitvě neznámá rasa, která se představí jako The Covenants zasílá zprávu: „Vaše zničení je vůle Bohů, my jsme jejich nástrojem.” Projekt SPARTAN se zaměřuje boj proti rase Covenantů. Flotila UNSC pod vedením admirála Cola bojuje s Covenanty se střídavým úspěchem. Dochází k mnoha bojům a v mnoha z nich se svými hrdinskými skutky prosazuje SPARTAN John-117 nazývaný Master Chief. V roce 2535 je Colova flotila poražena a aby se předešlo ohrožení Země, vstupuje v platnost tzv. "Cole protocol". Ten říká, že je za každou cenu nutné ochránit odhalení umístění Země před Covenanty, i kdyby to mělo znamenat zničení lodi. V roce 2536 už začínají Covenanti pronikat i do Vnitřních kolonií. Lidé jsou pod stále větším tlakem ze strany nepřátel. A ačkoliv především díky kapitánu Jacob Keyesovi mají úspěchy v odrážení Covenantského náporu, je stále jasnější, že pokud nedokážou průběh války zvrátit, nebudou schopni Covenatskéhu náporu dále čelit. Po bitvě nad planetou Cote D’Azur, která probíhá pod velením kapitána Kyese je Master Chief pověřen aby na palubě lodi Pillar of Autumn pronikl na domovskou planetu Conenantů a zajal jejich vůdce. Než se však plán stačí uskutečnit, tak se Covenanti dostávájí až k planetě Reach a zahajují její destrukci.

HALO: Combat Evolved - Pillar of Autumn pod vedením kapitána Keyse a s Master Chiefem na palubě se pomocí slipspace skoku dostává 19. září 2552 k podivnému prstencovému objektu, nazvaném HALO. Díky útoku Covenantů je loď silně poškozena a tak kapitán nařizuje evakuaci. Master Chief a lodní UI Cortana, která nesmí padnout do rukou nepřátel unikají v záchranném modulu a přistávají na HALO prstenci. Keys se pokouší s lodí nouzově přistát, což se mu sice podaří, ale je zajat Covenanty. Master Chief se vydává na jeho záchranu. Zjišťuje, že je vězněn na lodi Truth and Reconciliation, kde ho také nakonec osvobozuje.

Celý HALO prstenec je očividně vytvořen uměle a Master Chief se spolu s Cortanou vydávají o něm dozvědět něco více. Postupně se dostávají až do řídící místnosti HALO, kde po přístupu do systému Cortana zjišťuje, že HALO bylo vybudováno rasou Forerunnerů. Ty tento prstenec zbudovali jako ochranu před rasou Flood, která pomocí parazitů rychle dokáže ovládnout a zničit jiné druhy. Bohužel také s překvapením zjišťuje že Flood se ukrývá v podzemí prstence a Covennanti je uvolnili. Na scéně se objevuje 343 Guilty Spark, strážce HALO prstence. Master Chief se dozvídá, že jediná možnost jak zničit Flood je aktivovat HALO. Aby tak mohli učinit, musí získat Index, který HALO aktivuje. A tak se ho vydávají najít. Po jeho získání a návratu do kontrolní místnosti je Master Chief pověřen 343 Guilty Sparkem aby vzal Index, jakýsi klíč a zasunutím aktivoval HALO. V poslední chvíli Cortana zjišťuje, že aktivace HALO prstence nezpůsobí likvidaci Flood, ale zabije vše živé ve vzdálenosti 25 světelných let a tím Flood vyhladoví. Když Master Chief odmítne aktivaci, tak se 343 Guilty Spark obrací proti nim, ale nakonec uniká s tím, že se pokusí najít jinou cestu jak HALO aktivovat.

Cortana přichází s návrhem jak zničit HALO a Flood. Pokud by se jim podařilo najít Pillar of Autumn a nechat loď explodovat, mohlo by dojít k narušení a následnému zničení HALO. Bohužel jediná možnost jak toto provést je získat autorizační kódy od kapitána Keyse. A tak se ho vydávájí najít. Po četných soubojích s Flood bohužel zjišťují, že je již nakažen a stal se jedním z nich. Zbývá tedy jediné, vyndat implantát z jeho mozku, který autorizační kódy obsahuje. Po návratu na zničený Pillar of Autumn se Master Chief s Cortanou dostávají na můstek a pomocí získaných kódů aktivují autodestukci. Znovu se zde setkávají s 343 Guilty Sparkem, který však autodestrukci zastavuje. Master Chief tedy ručně způsobuje roztavení fůzních reaktorů. Zbývá jim posledních 15 minut, aby unikli jisté zkáze. Naštěstí je v poslední chvíli zachraňuje loď UNSC Longsword a tak jen z dálky sledují, jak exploze lodi způsobuje i destrukci HALO. Závěrečná animace však ukazuje, že 343 Guilty Spark přežívá.

HALO 2 - Ocitáme v Covenantském svatém městě High Charity, kde probíhá soud s jedním s Elites. Slyšení je vedeno u High Council, což je Covenantská vláda, zastoupená duchovními vůdci Prophet of Truth, Prophet of Regret a Prophet of Mercy. Elite Commander je obviňován z toho, že umožnil zničení HALO (Installation 04, Alfa Halo, HALO z první hry). Je obviněn, odveden pryč a mučen. Nakonec mu je načelníkem Brutes Tartarusem vypáleno znamení hanby.

Master Chief, který se vrátil zpět k Zemi, se účastní briefingu na stanici Cairo, umístěné na orbirtu Země. Ceremoniál je však náhle přerušen, když High Prophet of Regret spolu s malou covenatskou flotilou zaútočí na stanici s cílem zničit její zbraňové systémy. Admirál Terrence Hood pověřuje Master Chiefa, aby spolu s mariňáky zabránil zničení stanice. Covenantům se podaří zničit stanice Malta a Athens, ale Cairo se jím díky zásahu Master Chiefa zničit nepodaří. Přesto je zemská obrana natolik oslabena, že již nic nebrání Covenantům na planetě přistát. Master Chief tedy spolu Cortanou unikají na lodi Amber Clad a přistávají nedaleko města New Mombasa v Keňi, aby se mohli vypořádat s Covenantskými jednotkami na Zemi. Během pozemních soubojů s nepřáteli Cortana dešifruje informaci o tom, že jedna z lodí se pomocí slipspace vrací zpět. To je šance, která se nemusí opakovat a tak se Amber Clad s Master Chiefem na palubě nenápadně připojuje za nepřátelskou loď a opouští naši soustavu neznámo kam.

Mezitím potrestaného Elite Comandera navštěvují High Prophets of Truth a Mercy a přicházejí s nabídkou jak znovu získat zpět svou čest. Nabízejí mu možnost stát se Arbitrem, nejvyšší funkcí Elites. Bude sloužit a naplňovat jejich vizi "Velké cesty". Ta se má naplnit aktivací HALO, které považují za svaté a tím dojít k osvícení. Jako první mise, je mu svěřen úkol, vypořádat se se skupinou kacířů, kteří se oddělili od Covenantské společnosti a usídlili se na plynové stanici nedaleko zničeného Alfa Halo. Cílem je zabít jejich velitele Sesa 'Refumee. Po několika obtížných soubojích, nakonec velitele Kacířů poráží, je však poprvé konfrontován s myšlenkou, že Velká cesta je jen další ze lží Prophets. Arbiter se též dozvídá, že Sesa je ve spojení s 343 Guilty Spark, nazývaný Covenanty též Holy Oracle. Od něj se zřejmě odpadlíci poprvé dozvěděli o pravém účelu HALO. Ten však záhy padá do rukou Brutes.

Master Chief a ostatní na lodi Amber Clad se po průchodu slipspace portálem objevují nedaleko dalšího HALO prstence (Installation 05, Delta Halo). Jsou sice překvapeni, že existuje další HALO, přesto však sledují Prophet of Regret na jeho povrch. Během jeho sledování se dozvídají o plánu na aktivaci HALO pomocí Indexu. Master Chiefovi se nakonec podaří Prophet of Regret dostihnout a zabít, ale je zasažen Covenantskou lodí a při pádu polapen podivným chapadly a stažen do hlubin HALO. Arbiter je po návratu na High Charity pověřen dalším úkolem. Má nalézt Svatou ikonu (Index) na Delta Halo. Aby Index získal, musí zrušit štít, který chrání knihovnu, ve které je ukryt. Tím však zároveň vypouští ven Flood. Ale není jediný, kdo se snaží Index získat a tak začíná zběsilý boj mezi lidmi, Covenanty a Floods ve snaze Index získat první. Když se pak dostává do knihovny zjišťuje, že Johnson a Miranda Keyes jsou již zde. Index však nakonec získává Arbiter. Na scéně se objevuje náčelník Brutes Tartarus a překvapenému Arbitrovi sděluje, že byl vyslán proroky aby ho zabil. Shazuje Arbitra do hluboké šachty knihovny a spolu s Indexem si odvádí Johnsona a Mirandu Keyes jako zajatce.

Na scéně se znovu objevuje Master Chief, který je držen několika chapadly neznámého tvora. Zjišťuje však, že zde není sám. Vedle něho se objevuje Arbiter. Neznámá bytost se představuje jako Gravemind, vysoce inteligentní entita, která ovládá Flood. Odhaluje Arbitrovi, pravý účel HALO a také to, že žádného spasení skrze jeho aktivaci nedosáhnou. Ten však stále odmítá uvěřit. Gravemind mu tedy ukáže znovu oživeného Prophet of Regret, který je nyní jeho součástí. Má však sebou také 2401 Penitent Tangent, což je monitor (strážce HALO, podobně jako 343 Guilty Spark) Delta. 2401 a Prophet of Regret spolu diskutují o pravé podstatě Velké cesty. Arbiter, který stále ještě není přesvědčen je proto Gravemindem teleportován, aby zjistil pravdu a Master Cheif je teleportován pryč též, aby zabránil aktivaci HALO.

Master Chief je teleportován přímo na High Clarity, kde nachází Prophet of Truth, který právě Covenantům oznamuje, získání Svaté ikony, Indexu. Truth uniká a tak se Chief musí probojovat za ním. Podaří se mu Cortanu dostat do covennatské sítě, kde Coratana zjišťuje, že mezi Covenanty probíhá občanská válka mezi Brutes sloužící Prophets a Elites. Situace se ještě komplikuje, když do města přilétá loď Amber Clad, která byla infikována Flood a ti nyní napadají High Clarity. Chráněn Tartarusem a jednotkami Brutes se Prophet Truth a Mercy snaží nalodit na Forerunner Dreadnought, obrovskou loď umístěnou v centru města. Spolu s nimi tam jsou i oba zajatci Johnson a Miranda Keyes. Flood infekce však napadá Prophet of Mercy a tak je zanechán svému osudu. Umírajícího ho nachází Master Chief, kterému ještě stačí sdělit, že Prophet of Truth míří dokončit to, co začali. Cortana zůstává na High Clarity, aby v případě ohrožení mohla zajistit výbuch Amber Clad. Chief Slibuje, že se pro ni vrátí a následuje Prophet of Truth na loď.

Arbiter, který byl transportován na Delta Halo, zde nachází Brutes, kteří zabíjejí Elites a Gravemidova slova tak nachází naplnění. K Arbitrovi se připojují zbývající Elites a další separatisté a spolu zaútočí proti Brutes. Osvobozují seržanta Johnsona a Mirandu Keyes a s jejich pomocí se dostává až do kontrolní místnosti Delta Halo, kde nacházejí Tartaruse, který se pomocí Indexu snaží HALO aktivovat. Arbiter poráží Tartaruse a Miranda získává Index a ruší aktivační sekvenci. 343 Guilty Spark který se zde objevil, jim však naneštěstí sděluje, že existují i další HALO prstence (celkem 7) a aktivace (byť nedokončená) Halo Delta způsobila, že ostatní HALO prstence byli uvedeny do nebezpečného pohotovostního módu. Takže nyní mohou být aktivovány všechny najednou z jednoho místa, nazývaného Archa. Forerunnerká loď se spolu s Master Chiefem objevuje na zemském orbitu a Gravemind zajímá Cortanu. Boj pokračuje ...

HALO 3 - Master Chief nouzově přistává na Zemi, někde v africké džungli. Seržant Johnson se skupinou mariňáků ho nacházejí a zjišťují, že je v pořádku. Master Chief vidí, že spolu s nimi je tam i Arbiter, ale je mu vysvětleno, že nyní jsou spojenci, mají stejného nepřítele. Skupina se přesunuje džunglí na místo vyzvednutí, a aby snížila šanci na odhalení, rozdělují se. Johnsonovu skupinu však při pokusu o odlet sestřelí a zajmou. A tak se je Chief a Arbiter vydávají osvobodit. Společně pak odlétají na podzemní základnu USNC Crow's Nest. Commander Miranda Keyes a Lord Hood plánují útok proti Covennatům, kteří nedaleko města New Mombasa objevily tajemný Furerunnerských artefakt. Domnívají se, že by se mohlo jednat o Archu s jejíž pomocí by Prophet of Truth mohl aktivovat zbývající HALO prstence. Jejich plánování je přerušeno vysíláním Covenantů, kteří ohlašují, že konec lidstva se blíží. Zároveň dochází k masivnímu útoku na základnu. Dochází k evakuaci, ale Master Chief zůstává, aby mohl odpálit bombu a zničit tak základnu i se zbývajícími Covenantskými jednotkami. Po výbuchu se Master Chief ocitá venku na dálnici do města Voi a je pověřen, aby zlikvidoval Covenantskou protivzdušnou obranu. Po několika bitvách, kdy do bojů zasáhnou obří bojové jednotky typu Scarab se před Master Chiefem otvírá ohromující podívaná. Prophet of Truth aktivoval Archu a vytvořil obří Slipspace portál.

V tu samou chvíli portálem proniká Covenantský křižník kontrolovaný Flood a havaruje ve Voi. Parazitická nákaza se začíná rychle šířit. Miranda Keyes Master Chiefovi sděluje, že na palubě havarované lodi byla identifikována struktura podobná Cortaně. A tak se i s podporou Covenantských separatistů, kteří přišli na pomoc a spolu s nimi i 343 Guilty Spark, vydává na průzkum. V troskách však Cortanu nenajdou, pouze zprávu kterou nahrála. Zpráva uvádí, že na druhé straně portálu, který Prophet of Truth otevřel, najdou řešení jak zastavit Flood bez toho aby použili HALO prstence. Lord Hood si myslí, že tato zpráva může být pouze pastí ze strany Flood, ale Master Chief Cortaně věří. Nakonec je rozhodnuto pronásledovat Prophet of Truth skrze portál.

Po průletu portálem se objevují u umělé planetární struktury, která svým rozsahem mnohonásobně předčí HALO prstence. Jedná se o pravou Archu. Po přistání se s pomocí 343 Guilty Sparka dostávají do mapového sálu. Zjišťují, že Archa se nachází na hranici Mléčné dráhy, takže aktivace HALO prstenců ji nepoškodí. Dále se dovědí, že pokud se chtějí dostat do řídící místnosti ve středu Archy, kde se Prophet of Truth připravuje na její aktivaci, musí vypnout tři generátory štítu. Master Chief si bere první, Arbiter druhý a Johnson třetí. Po úspěšné aktivaci první dvou však marně čekají na zprávu od Johnsona. Tak se vydávají ke třetí věži, kde však po Johnsonovi ani jeho mužích není památky. Po deaktivaci třetího generátoru je bariéra kolem řídící místnosti konečně vypnuta. Situace se však dále komplikuje, když se přímo ze slipspace portálu vynoří High Charity nyní pod vlivem Flood a naráží do oblasti ve středu Archy. Master Chief a Arbiter se tedy k řídící místnosti musí probojovat nejen přes jednotky Covenantů ale i Flood. Po dlouhém boji konečně vstupují dovnitř, kde je však čeká překvapení. Prophet of Truth drží Johnsona, kterému sděluje, že Furerunnerský artefakt může aktivovat pouze člověk. Náhle se objevuje na scéně Miranda Keyes, a snaží se aktivaci zabránit. Ale když vidí, že čelí mnohonásobné přesile zbývá ji jediné: zabít sebe i Johnsona, než bude zneužita k aktivaci Archy. Prophet of Truth ji však zabíjí, než stačí svůj záměr provést a přikládá Johnsonovu ruku k zařízení a tím aktivuje HALO prstence. Master Chief a Arbiter jsou však v tuto dobu příliš daleko, aby tomu mohli zabránit. V tu chvíli je však k velkému překvapení kontaktují dva zástupci Flood s tím, že jim pomohou Prophet of Truth zastavit, je to totiž i v jejich zájmu. Pomůžou jim probojovat se až k Prophet of Truth, kterého nalézají již částečně nakaženého. Arbiter ho zabíjí svým světelným mečem. Master Chief zastavuje aktivaci HALO a Johnson odlétá i s tělem Mirandy Keyes. Gravemind je však zrazuje a zabrání Master Chiefovi i Arbitrovi odletět.

S pomocí zprávy od Cortany vymyslí nový plán. Zjišťují totiž, že Archa může vytvořit HALO prstenec v případě jeho zničení. Tento nový prstenec by pak mohli aktivovat a tím zničit Archu i s High Clarity a Gravemindem. Naneštěstí jim však 343 Guilty Spark sděluje, že vytvořit nový Index nějakou dobu potrvá. Master Chief si ale vzpomene, že Cortana stále jeden u sebe má. Zůstal ji z Halo alfa. Chief se tedy vydává do High Clarity zamořené Flood, aby Cortanu zachránil. Cortanu nachází hluboko uvnitř zničeného města, teď již k nepoznání zničené Flood infekcí. Přetíží generátor a uniká spolu Cortanaou a Arbiterem výbuchu.

Cortana navazuje kontakt s Johnsonem, který zatím bezpečně přistál na palubě Shadow of Intent. Sdělí jim, že přistane s lodí Forward Unto Dawn nedaleko kontrolní místnosti HALO aby jim po aktivaci umožnil přes portál rychlý návrat na Zem. Po přistání na nově vytvořeném HALO, které ještě není úplně dokončené zjišťují, že Gravemind přežil výbuch High Clarity a nyní se zde pokouší obnovit. Chief, Arbiter a Johnson se probojují do řídící místnosti. Když se však Johnson pokusí HALO aktivovat, tak se 343 Guilty Spark obrátí proti němu a těžce ho zraní. Nechce ho nechat HALO aktivovat, protože ještě není úplně hotové a tak by jeho aktivace znamenala i jeho zničení. Master Chief Sparka konečně ničí, ale Johnson je tak těžce zraněn, že umírá. Chief tedy s pomocí Cortany aktivuje HALO a spolu s Arbitrem ujíždějí přes nestabilní HALO k únikové lodi. V poslední chvíli se jim podaří dostat na palubu a vydat se k portálu. Jenže rozpadající se HALO, poničí Archu a tak než stačí celá loď proletět portálem je deaktivován. Polovina lodi s Master Chiefem a Cortanou již portálem projít nestačí.

Zpátky na Zemi se Lord Hood účastní spolu s Arbitrem a mariňáky shromáždění k poctění obětí lidsko-covenantské války. Prophet of Truth je mrtev a Covenantská vláda zničena, Flood vyhlazen a dlouhotrvající válka je konečně u konce. Záveřečná animace po skončení titulků nám však ukáže, že Master Chief i Cortana stále žijí a plují někde ve vesmíru na zbytcích lodí Forward Unto Dawn. Cortana Chiefovi sděluje, že sice vypustila nouzový vysílač, ale že to může trvat spoustu let, než by je někdo našel. Master Chief uléhá do Cryo-komory a loučí se s Cortanou se slovy, že mu bude chybět.

poznámka: Při průchodu hrou na obtížnost Legendary je konec trochu prodloužený a vidíme, že se jejich loď objevuje u neznámé planety. Na ní lze rozeznat symbol používaný Forerunnery.

Komentáře