ZÁSADY OCHRANY A PRAVIDLA

Svým přístupem na portál konzolista.cz, souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte naše webové stránky, nevstupujte na ně a nepoužívejte je. Vyhrazujeme si právo jakékoliv podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali.

Nepřispívejte na tyto stránky pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, obscénním, vulgárním, vyhrožujícím, sexuálně orientovaným nebo jakýmkoliv jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, v zemi, kde sídlí firma provozující tento web, nebo platné mezinárodní právo.

Provozovatelé webu se distancují od obsahu přidaných od uživatelů - každý uživatel zodpovídá za svůj vložený obsah sám. Pokud se však zjistí, že je obsah v rozporu s výše uvedenými pravidly, bude na uživatele uplatněno všech dostupných řešení, aby byla situace napravena.

Dále užíváním stránek souhlasíte s tím, že provozovatelé mají právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakákoliv témata, příspěvky, články nebo jakýkoliv obsah webových stránek, pokud to bude považovat za nutné.

UŽIVATELSKÝ ÚČET, právo na smazání

Registrací na web souhlasíte, že sdílíte své osobní údaje, které podléhají zákonu o ochranně osobních údajů. Provozovatelé webu zajistí bezpečnost těchto údajů všemi dostupnými prostředky.

Provozovatelé webu neposkytnou žádné z osobních informací třetím stranám a aktivně zabezpečí celý systém, nepřebírají provozovatelé v žádném případě zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat. V případě, že se tak stane, uživatele postiženi touto situací budou kontaktování a situace bude uvedena v patrnost. Učiní se opatření, aby se v budoucnu únik dat neopakoval.

Uživatel si je vědom bezpečnostních rizik internetových stránek. Svá data chrání speciálním heslem, které ideálně nepoužívá na jiných webových stránkách. Případně využívá dvojité verifikace skrz partnera (Facebook, Google), se kterým účet propojí.

Uživatel má právo kdykoliv smazat svůj účet. Data budou kompletně fyzicky serveru smazána, jedná se o nenávratnou akci. Účet ani data nelze obnovit.

Emailový kontakt pro výkon podle článku 17 (GDPR): martinsmid@konzolista.cz, funkce pro smazání účtu je po přihlášení v nastavení uživatele.

OSOBNí informace

V žádném případě nedovolujeme jakýkoliv prodej osobních informací našich uživatelů za komerčním účelem.

Osobní údaje uchováváme pouze do doby kompletního smazání ze serveru konzolista.cz, pokud se tak uživatel rozhodne.

Data mohou být přesto uložena v zálohové kopii databáze maximálně po dobu 14 dní, poté jsou nenávratně smazána.

Provozovatel portálu

Martin Charouzek
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Šeříková 777, Buštěhrad 27343
IČ: 74742787
Spisová značka: MČ Praha 13
Úřad: magistrát města Kladna, ID RZP: 3161784, Číslo případu: 310013/U2012/2632/H