Final Fantasy VII – 3. část: velký a emotivní děj

special  18
Martin Šmíd, 30. 3. 2019 10:50
Třetí část seriálu o FF VII je velmi netradiční. Vlastně by se dalo říci, že něco podobného se na herních webech jen tak nevyskytuje. Je to totiž část, která je de facto jeden velký spoiler. V této části budeme totiž detailně rozebírat samotný příběh, abychom tak mohli rozklíčovat a analyzovat samotné téma, inspiraci a poselství dějové linky v této legendární hře. Třetímu dílu seriálu by se tak měli vyhnout všichni ti, kteří FF VII ještě nehráli a mají to ve výhledovém plánu. Fanoušci příběh sice jistě dobře znají, ale opakování je matka moudrosti. Kromě toho by je jistě zajímalo, zdali byl scénář opravdu tak kvalitní a unikátní, jak se o hře traduje. Nyní s odstupem více jak dvou desetiletí máte proto vzácnou příležitost sjet si dějovou látku od začátku do konce a už bez emocí si sami sobě odpovědět. Pokud přijímáte, pusťte se do čtení. V opačném případě si počkejte na další díl, kde se už zaměříme na FF VII kompilaci.

Předchozí části

Final Fantasy VII – 1. část: hra, která předběhla svou dobu

Final Fantasy VII – 2. část: obsah je klíčem k úspěchu

Příběh

Vše se odehrává ve světě zvaném Gaia, který sami jeho obyvatelé nazývají jednoduše jako „Planeta“. Je to svět s oceány a třemi velkými světadíly, na kterých žijí lidé. Většina z nich však netuší, že Gaia je svým způsobem velkým žijícím organismem, jímž pulzuje jako míza ve stromu duchovní energie. Ta se nazývá „Proud života“ (Lifestream). Lidé našli způsob, jak Proud života těžit a proměnit jej na energii zvanou Mako, která pohání většinu technologií ve světě. Pokud je navíc Mako průmyslově kondenzováno, vznikne Matérie, s jejíž pomocí mohou lidé používat magii. Mako je však velmi nebezpečné, jelikož ve volné přírodě má hrozivý účinek na živé organismy. Ty trpí například ozářením, či v extrémním případě tělesnou degradací a postupnou transformací v příšery. Tím největším problém ovšem je, že těžba Mako energie vysiluje Planetu, ničí životní prostředí a podlamuje její revitalizační schopnosti. Planetu kdysi obývala vyspělá rasa zvaná Cetra, či známěji „Prastaří“. Podle legend Prastaří kultivovali zdejší život, a dokonce uměli navázat spojení s Planetou. Kam se však Prastaří poděli, nikdo netuší. Někteří lidé věří, že odešli do „Zaslíbené země“. Jiní zase tomu, že je před zhruba 2000 lety zničila blíže nespecifikovaná „Pohroma z nebe“.

Většinu světa ovládá Shinra, mocná elektrárenská společnost pojmenovaná po jejím zakladateli, jenž je zároveň jejím prezidentem, a které se podařilo odhalit tajemství těžby a průmyslového využití Mako energie. Díky tomu proběhla na Planetě průmyslová revoluce a došlo ke značnému kvalitativnímu zvýšení životní úrovně většiny jejích obyvatel. Lidé tak běžně využívají vyspělé technologie, jakou jsou automobily, vlaky, letadla či mobilní telefony. Technologická vyspělost světa Gaia tak víceméně odpovídá sklonku našeho 20. století. Shinra má vlastní armádu a také speciální vojenskou jednotku zvanou „SOLDIER“. Díky svému vojenskému aparátu, penězům a propagandě je Shinra dominantní silou na všech třech kontinentech. Jen nemnozí mají chuť a odhodlání se společnosti postavit. V podstatě se to však podařilo jen „AVALANCHE“, malé teroristické skupině, která viní Shinru z toho, že používáním Mako energie vysává z Planety její životní sílu, a tak ji pomalu zabíjí. Sídlem Shinry a de facto i hlavním městem celé Planety je velkoměsto Midgar, kde se nachází osm reaktorů (z toho důvodu je město rozděleno na stejný počet sektorů), které těží Mako energii a přeměňují ji na zdroj energie. Midgar je rozdělen na dvě části. V horní části, která se rozkládá na velkých betonových pilířích a je spojena s dolní částí de facto pouze železniční tratí, se nachází průmyslové centrum, samotné sídlo společnosti a obytné čtvrtě pro majetnější obyvatele. Ve spodní části se nacházejí velké chudinské čtvrti plné kriminality a bezpráví. Díky vrchní zástavbě do těchto rozsáhlých částí města nepřichází téměř žádné světlo a vzduch je zde silně znečištěn. Desítky let trvající těžení Mako energie navíc zdevastovalo životní prostředí kolem celého Midgaru, kde je de facto jen pustá poušť bez života.

Hlavním hrdinou je zamlklý a samotářský Cloud, který o sobě tvrdí, že je bývalým členem SOLDIER. Z tohoto důvodu si jej najmou jako žoldáka členové AVALANCHE, kterým velí přímočarý hromotluk Barret, jehož rodnou vesnici Corel kdysi zničil Shinra, a tak má dost důvodů nenávidět celou společnost. Hlavním cílem AVALANCHE, jež mají silné zázemí v midgarských chudinských čtvrtích, je vyhodit do povětří reaktory na těžbu a zpracování Mako energie, a tak zabránit společnosti v dalším ničení Planety. Uzavřený a psychickými poruchami sužovanými Cloud zprvu nejeví žádný zájem o ideály AVALANCHE. Vše dělá jen pro peníze. Po úspěšné likvidaci prvního reaktoru v odboji zůstane jenom proto, že ho o to požádá kamarádka z dětství Tifa. S ní Cloud vyrůstal ve svém rodném městě Nibelheimu, odkud později odešel, aby se mohl stát členem SOLDIER. Tifiin bar „Sedmé nebe“ (7th Heaven) ve slumech je navíc tajnou základnou AVALANCHE. Cloud, Tifa, Barret a trojice původních členů skupiny JessieBiggs a Wedge se tak nyní stávají radikálním jádrem odboje. Během druhé mise, jejímž cílem je likvidace Mako reaktoru v 5. sektoru, dojde k roztržení skupiny, jelikož Shinra přichystá AVALANCHE past. Dojde dokonce i k prvnímu setkání s prezidentem Shinrou. Při výbuchu reaktoru Cloud spadne z horní plošiny do spodních částí Midgaru. Před jistou smrtí jej zachrání přistání do květinového pole rozkládajícího se v opuštěném kostele s rozbořenou střechou. Tady se Cloud seznamuje s dívkou jménem Aeris, která se o květiny stará a prodává je v horním Midgaru, jelikož jinde ve městě nerostou z důvodu znečištění a smogu.

Tajemná a krásná Aeris Clouda zaujme. Ten jí navíc slíbí, že se stane jejím osobním ochráncem, což musí prokázat hned vzápětí. O Aeris totiž projeví zájem členové „Turks“, což je zvláštní oddělení spadající pod Shinrův institut Veřejné bezpečnosti, jehož hlavním cílem je monitorovat nálady ve společnosti, potírat vnitřní nepřátele a také plnit tajné operace typu únosů i vražd. Cloud Aeris ochrání, a dokonce se mu s její pomocí podaří lokalizovat Tifu. Ta v utajení pátrá po Donu Corneovi, vyhlášeném chlípníkovi a pasákovi ve slumech. Corneo je totiž v podezření, že spolupracuje se Shinrou a poskytuje mu informace ohledně působení AVALANCHE. Díky tomu získá společnost dostatek důkazů o tom, že obyvatelé chudinské čtvrti pod 7. sektorem aktivně spolupracují s odbojem. Sám prezident vydá rozkaz k zničení pilíře podpírajícího horní část 7. sektoru, aby tak při zřícení vrchní zástavby společnost zabila všechny ve slumech. AVALANCHE se snaží zabránit tomuto scénáři, ale Shinra pilíř odpálí, a tak zabije všechny ve slumech v této části Midgaru, a to včetně Jessie, Biggse a Wedgeho. Zároveň zajme a unese Aeris. Cloud brzy odhalí, proč Shinra prahne po Aeris. Vedení společnosti je totiž posedlé nalezením Zaslíbené země, o které se domnívá, že je plná Mako energie. Pouze Prastaří prý znají cestu do Zaslíbené země, a jelikož je Aeris Cetra, a to zřejmě poslední žijící, představuje pro Shinru klíč k nalezení legendární země.

Cloud, Tifa a Barret se rozhodnou infiltrovat Shinrovo ředitelství v Midgaru, kde je Aeris držena. Podaří se jim dosáhnout nejvyšších a pro veřejnost uzavřených pater mrakodrapu, kde objeví velkou nádrž s podivně zmutovaným organismem, který se nazývá Jenova. Při bližším kontaktu s Jenovou Cloud dostane záchvat a zhroutí se. Nikdo netuší, co se s ním děje při této a mnoha jiných situacích, během nichž trpí bolestmi hlavy a výpadky paměti. Aeris je svými novými přáteli zachráněna ze spárů vrchního vědce Shinry jménem Hojo, který chtěl vystavit nebohou dívku svým experimentům za účelem jejího naklonování. Během pokusu jí dokonce zavřel do testovacího válce se záhadným tvorem nazývaným pokusným jménem jako Red XIII. Ukáže se však, že je Red XIII ve skutečnosti inteligentní tvor schopný lidské řeči, který je na ředitelství držen proti své vůli. Během pokusu o útěk jsou všichni zadrženi a přivedeni před prezidenta Shinru. Od něho se dozví, proč společnost tak prahne po Zaslíbené zemi. Tento svět totiž umírá. Příroda se od lidí odvrací a ve světě narůstají politické i sociální problémy. Mako energie navíc dochází a uvnitř společnosti tak zuří zákulisní boj o moc. Podle Shinry čeká v Zaslíbené zemi hojnost Mako energie a nová sláva pro jeho společnost. Zatímco jsou Cloud a ostatní ve vězení, přepadne Shinrovo ředitelství legendami opředený voják Sephiroth, který byl celá léta považován za mrtvého. Sephiroth se probije až do přísně střežených pater budovy, kde se zmocní Jenovy a zabije prezidenta Shinru. Tento nečekaný vývoj umožní Cloudovi a jeho přátelům uprchnout ze Shinrova ředitelství a proklestit si cestu až za brány Midgaru. Mezitím se vedení celé společnosti ujímá Shinrův jediný legitimní a zároveň bezohledný syn Rufus. FF VII kompilace následně odhaluje, že Shinra měl ještě dva levobočky, tj. syny z nemanželského lože. 

Po opuštění Midgaru pokračuje Cloud v hledání Sephirotha, jehož znal ze své minulost, když byli oba ještě členy SOLDIER. Jelikož Sephiroth nese vinu za zničení Nibelheimu, touží Cloud v prvé řadě po pomstě. Tifa Sephirotha též nenávidí, ale mnohem více ji znepokojuje Cloudova psychická nevyrovnanost. Barret se k oběma přidá proto, že hodlá i nadále pokračovat v boji proti společnosti Shinra. Aeris touží odhalit více ze svého původu a tajemství Prastarých. To naopak Red XIII sní pouze o návratu do svého rodiště, jímž je Cosmo kaňon (Cosmo Canyon). První zastávkou je město Kalm. Zde Cloud přítomným vypráví o tom, co se stalo před 5 lety v Nibelheimu, který navštívil coby člen SOLDIER spolu se Sephirothem, svým tehdejším velitelem. Oba přijeli do města vyšetřit zvěsti o výskytu monster v této oblasti. Během svého vyšetřování navštěvují i zdejší odlehlý a v horách ukrytý Mako reaktor. V něm Sephiroth odhalí tajnou místnost s nápisem Jenova, která ho velmi láká. Vždyť i jeho matka, jež prý zemřela při porodu, se jmenovala stejně. Zároveň odhalí, že v reaktoru vyrábí Hojo zmutované organismy za pomoci Mako energie. Vyšetřování uvázne na mrtvém bodě, když se Sephiroth rozhodne prozkoumat archívy uložené v tajné laboratoři nedalekého Shinrova sídla v Nibelheimu. Po několika dnech Sephiroth odhalí, že v minulosti jistý profesor Gast, tehdy vrchní vědec společnosti, pracoval i s Hojem na utajeném projektu Jenova. Při něm se experimentovalo s živou tkání a buňkami Jenovy, o které byl Gast přesvědčen, že je pozůstatkem Prastarých. Sephiroth uvěří tomu, že je výtvorem tohoto projektu a v jeho žilách koluje krev dávné a mocné rasy. Jelikož zjistí, že Prastaří přišli o své schopnosti po kontaktu s lidmi, kteří postupně kolonizovali celou Planetu, rozhodne se pomstít lidstvu. Vypálí Nibelheim, zmasakruje jeho obyvatele, a to včetně Cloudovy matky i Tifiina otce, a vydá se osvobodit Jenovu. Cloud se rozhodne Sephirothovi postavit, ale další události jsou zahaleny mlhou nejasností v Cloudově paměti.


Přítomní Cloudovu vyprávění vesměs věří, i když je zřejmé, že je plné nepřesností i zmatečných událostí. Další cesta zavede všechny do vojenské pevnosti Junon, kde jsou svědky inaugurace Rufuse. Ten hodlá vystopovat Sephirotha a zjistit, co ví o Zaslíbené zemi. Parta se převleče za námořníky a dopravní lodí se dostane až na západní kontinent. Během plavby Sephiroth většinu posádky zabije a setká se i s Cloudem. K velkému překvapení všech si však Clouda vůbec nepamatuje. Na přítomné ovšem pošle zmutovanou část těla Jenovy. Po této nemilé odbočce pokračují všichni i nadále v pátrání po Sephirothovi, a to i přesto, že mají neustále v zádech členy Turks. Rufus je totiž posedlý tím, aby vypátral nejen Sephirotha, ale i Clouda a jeho společníky. Ve velkém zábavním centru Gold Saucer se ke Cloudovi a spol. přidá i veselý a na první pohled neškodný tvor Cait Sith, který je robotickou kočkou sedící na hlavě tlustého a nemluvného Moogla, jehož ovládá megafonem. Vzápětí musí Barret čelit své minulosti, když navštěvuje své bývalé rodné město Corel. Ten společnost vypálila jako odvetu za sabotáž v místním Mako reaktoru. Po zastávce v Cosmo kaňonu chce Red XIII opustit partu, avšak změní názor poté, co zjistí, že jeho otec nebyl žádný zbabělec, jak si doposud myslel, ale položil svůj život při ochraně kaňonu. Ten slouží mimo jiné jako vědecká observatoř, kde se studuje vznik a vývoj Planety i Proudu života. Aeris v Cosmo kaňonu po rozhovoru s místními odvodí, že Sephiroth není Prastarým, a ona sama je tak jediným žijícím dědicem celé rasy. Všichni společně tak pokračují v honbě za Sephirothem.

Po dosažení Nibelheimu jsou Cloud a Tifa v šoku. Jejich rodné město bylo Shinrou kompletně obnoveno, aby se tak dávný incident ututlal. Město je však liduprázdná až na zdegenerované lidské bytosti v černých hábitech a s vytetovanými čísly. Cloud zjistí, že se jedná o nevydařené Sephirothovy klony, které vytvořil Hojo, aby si ověřil záhadnou teorii „Sjednocení“. V místním Shinrově sídle narazí parta na Sephirotha, který Clouda vyzve, aby se zúčastnil Sjednocení. Cloud však netuší, o čem to Sephiroth mluví. Skupina pronásleduje Sephirotha až do Raketového města (Rocket Town), kde se seznámí s místním pilotem a mechanikem Cidem. Kdysi snil o tom, že se stane prvním člověkem ve vesmíru, ale Shinra ukončil raketový program pro nedostatek peněz. Vzpomínkou tak zůstává jen zdejší odpalovací rampa a zchátralá raketa. Ve stejný okamžik, kdy dorazí do města Cloud, přijíždí i sám Rufus, který hodlá zabavit Cidovo osobní letadlo Tiny Bronco, s nímž chce přeletět oceán a nalézt Sephirotha. Cid to odmítne, ale Palmer, výkonný manažer společnosti, jej chce ukrást. V tom mu zabrání Cloud a jeho přátelé, kteří si letadélko „půjčí“ pro sebe. Cid sice naskočí včas na palubu, ale vojáci na Rufusův příkaz letadlo sestřelí, a to tak havaruje do moře. Přesto se dokáže udržet na hladině a stane se alespoň plavidlem.


Při optimálním postupu hrou odhalí hráč ještě dvě tajné postavy, jejichž příběh už nestačili tvůrci zařadit do hlavní povinné dějové linky. První postavou je Vincent, bývalý člen Turks, kterého zradila jeho láska Lukrécie, jež je Sephirothova skutečná matka. Sám Vincent je navíc díky experimentům Hoja přeměněn v monstrum uvězněné mezi životem a smrtí. Parta na Vincenta narazí v Shinrově sídle v Nibelheimu, kde odpočívá v jedné z rakví. Ke Cloudovi se přidá s nadějí, že se jednoho dne opět setká s Hojem a srovná s ním účty. Druhou postavou je mladičká Yuffie, dívka z orientální vesnice Wutai. Její lid dlouho válčil se Shinrou, než byl poražen a musel kapitulovat, a tak se vzdát své suverenity. Yuffie doufá, že po porážce Shinry se stane Wutai opět silnou a nezávislou. V dalším průběhu příběhu odhalují Cloud a spol. mnohé šokující informace. Sephiroth totiž plánuje zmocnit se „Černé matérie“ (Black Materia), která může vyvolat tak mocné kouzlo, že ji sami Prastaří raději ukryli v odlehlém a izolovaném chrámu. Díky Černé matérii by mohl Sephiroth seslat na Planetu velký meteor, a tak ji fatálně zranit. Pokud by se mu to podařilo, Planeta by musela na hojení tak velké rány uvolnit extrémní množství Proudu života. Toho by Sephiroth využil k tomu, aby se stal zachycením této energie nejmocnější bytostí, v podstatě bohem s nekonečnou mocí. Odhaluje se pomalu i pravda o Hojově teorii Sjednocení. Ukazuje se, že klony v černých hábitech, kteří jsou přitahováni k Sephirothovi, nejsou skutečnými klony. Jsou to lidské bytosti zmutované vstříknutím buněk Jenovy do tkáně. Buňky mají totiž silnou regenerační a asimilační vlastnost, a tak svého hostitele po čase ovládnou. Sephirothovi se podařilo manipulovat se svými klony, a tak je přinutit dělat to, co on sám zamýšlel.  


Cílem party je Chrám Prastarých (Temple of the Ancients). Aby do něj mohli Cloud a ostatní vstoupit, potřebují speciální klíč. Ten získají od majitele Gold Sauceru. Během pobytu v zábavním parku absolvuje Cloud s Aeris první opravdové rande. To je však přerušeno incidentem s Cait Sithem, který ukradne klíč k Chrámu Prastarých a doručí jej Tsengovu, veliteli Turks. Ukáže se tak, že Cait Sith byl celou dobu špiónem pracujícím pro Shinru. Jelikož však vydírá Clouda a jeho přátele, zůstává stále členem skupiny. Odmítá však prozradit, kým je ve skutečnosti ve společnosti řízen. Turks se poté podaří dostat do Chrámu Prastarých, ale nedokáží odhalit zdejší nástěnné malby. Navíc se zjeví Sephiroth, který Tsenga vážně zraní. Od něho sice získají Cloud a Aeris zpět klíč, a tak vstupují do chrámu, ale zjistí, že Černá matérie je ve skutečnosti chrám samotný. Pokud by chtěl někdo matérii získat, musel by chrám zmenšit i se sebou uvnitř, tj. nikdy by matérii živý nezískal. Byla to pojistka vytvořená Prastarými, aby se matérie nemohl nikdo zmocnit. Jelikož je však Cait Sith pouhý robot řízený na dálku z Midgaru, obětuje se pro ostatní, aby získal zpět jejich důvěru, a tak se uvězní vně chrámu a spustí jeho přeměnu v Černou matérii. Cloud následně získá skutečnou Černou matérii. Zjeví se ovšem Sephiroth, Clouda ovládne a přinutí jej vydat mu Černou matérii. Následně donutí Clouda, aby napadl Aeris. V tom mu však zabrání ostatní, kteří Clouda omráčí. Aeris se raději rozhodne opustit skupinu a zastavit Sephirotha na vlastní pěst. Ve snu se zjeví Cloudovi a děkuje mu za vše, co pro ni vykonal a rozloučí se s ním. Nová verze Cait Sitha se ještě před tím znovu připojuje ke skupině.  

Zmatený Cloud se po probuzení ocitá v izolaci. Nikdo mu už příliš nevěří a všichni jsou jeho četnými nekontrolovatelnými záchvaty silně znepokojeni. Cloud přesto přesvědčí ostatní, aby se s ním vydali na severní kontinent, kde se nachází Zapomenuté město (Forgotten Capital), poslední místo spojené s historií Prastarých. Sem se totiž Aeris dle Cloudova snu vydala. Ve městě však nikdo není. Parta se proto rozhodne přečkat zde noc. Uprostřed noci je Cloud probuzen, když vycítí Sephirothovu zlou vůli. Spolu s ostatními se vydává do jednoho z obydlí, kde nalezne uprostřed vody velký osvětlený altánek s klečící Aeris. Zdá se, že se modlí. V ten okamžik Sephiroth ovládne Clouda s úmyslem přinutit jej, aby Aeris zabil. Když se mu to nepodaří, jelikož Cloudova mysl stále vzdoruje, zjeví se a sám a probodne Aeris svým dlouhým mečem. Aeris okamžitě umírá a s ní i jedna z posledních nadějí na záchranu Planety. Sephiroth se navíc Cloudovi posmívá a sděluje mu, že je pouhou loutkou, která nemůže nic cítit. Po boji s další mutací části těla Jenovy Cloud Aeris pietně pohřbí a opustí Zapomenuté město s tím, že Sephirotha vyhledá a zabije jej za vše, co mu kdy způsobil. Tuší ale, že má nad ním Sephiroth stále větší vliv.

V Ledovcové vesnici (Icicle Inn) se skupině podaří nalézt staré nahrávky profesora Gasta, které odhalují původ Aeris. Ta se narodila jako dcera Gasta a ženy jménem Ifalna, která byla Prastarou, a jíž zadržoval Shinra. Když Gast později zjistil, že Jenova, kterou nalezl a vykopal z několik tisíc let staré geologické vrstvy, není Prastarou, nýbrž agresivním mimozemským organismem, společnost opustil a spolu s Ifalnou se skryl v Ledovcové vesnici. Zde i nadále pokračoval ve svém výzkumu. Prostřednictvím Ifalny se Gast dozvěděl, že Jenova dopadla v meteoritu před 2000 lety na Planetu a způsobila doposud patrný masivní Severní kráter (North Crater). To Jenova byla onou „Pohromou z nebe“, která způsobila vyhynutí většiny Prastarých. Jenova totiž vypustila smrtelnou nákazu, jež proměňovala Prastaré v monstra. Prastarým se sice podařilo Jenovu zatlačit do Severního kráteru a uvěznit ji zde, avšak za cenu zničení větší části jejich civilizace. Gast a Ifalna se však nedokázali skrývat navždy. Shinra je oba objevil. Na příkaz Hoja, jenž převzal po Gastovi jeho výzkum, byl Gast zavražděn. Ifalně se ovšem podařilo uprchnout i s malou Aeris. Po doražení do Midgaru Ifalna umřela a svou dceru odkázala do opatrovnictví prosté ženě Elmyře, která přišla ve válce Shinry s Wutai o manžela, a tak se ujala ze žalu a osamělosti Aeris, jíž adoptovala. Podle záznamů v Ledovcové vesnici tak skupina zjistí, že Aeris byla jen poloviční Prastará, a proto nemohla znát všechna tajemství a plně pochopit odkaz dávno padlé rasy. Zároveň se Cloud a jeho přátelé dozví, že Planeta kdysi vytvořila na svou obranu mocné bytosti zvané „Zbraně“ (Weapons), které však nebyly nikdy použity, přičemž odpočívají na neznámém místě. 

Cesty většiny hlavních postav se propojí v Severním kráteru. Je zde také Rufus, který na místo přicestuje vzducholodí Highwind. Když Cloud porazí a zabije Sephirotha, ukáže se, že to byl pouhý klon, jehož celou tu dobu honili. Porážkou Sephirothova klonu však skupina opět získává Černou matérii a je odhodlána ji už nevydat. Parta se dokonce rozdělí. Cloud, Barret a Tifa pospíchají do nitra kráteru, zatímco zbylí členové zatím střeží Černou matérii. Skutečný Sephiroth je ale blízko a vytváří před Cloudem a Tifou mocnou iluzi minulosti. Jeho cílem je zmást a zdeptat Clouda, kterému ukazuje, že to, co zažil před 5 lety v Nibelheimu, nebylo skutečné. Tyto události totiž prožil člen SOLDIER jménem Zack. I přes četné zásahy Tify se Sephirothovi podaří zmást Clouda a ukázat mu „pravdu“. Cloud tak uvěří tomu, že je pouhým klonem vytvořeným Hojem po incidentu v Nibelheimu za pomoci buněk Jenovy a Sephirotha, přičemž drží vzpomínky mladíka, jehož Tifa v dětství znala. Poté, co je Cloud odhalením své údajně pravé podstaty zcela zdrcen, ovládne jej naplno Sephiroth. Cloud tak obelže své přátele, kteří zůstali vzadu, uzme jim Černou matérii a vydá se ji předat Sephirothovi. Tifě se Cloud omluví s tím, že nikdy neexistoval a byl jen pouhým klonem a loutkou Sephirotha. Zároveň vysloví přání, aby Tifa jednoho dne našla skutečného Clouda. Za přítomnosti Rufuse i Hoja předá Cloud Sephirothovi Černou matérii. Skutečný Sephiroth byl totiž po celou dobu v kokonu vytvořeném na bázi Matérie, odkud se mu podařilo manipulovat se svými klony po celém světě. Hojo je výsledkem svého experimentu nadšen. Potvrdila se tím jeho teorie Sjednocení. Jenova ve skutečnosti nikdy nezamřela, ale její buňky mají tendenci se sjednocovat s hlavní částí, a tak ji neustále regenerovat. Sephirothovi se podařilo této skutečnosti využít k tomu, aby mohl ovládat své a tím pádem i Jenoviny klony. Hojo je ovšem pobouřen tím, že jediný klon, který dosáhl spojení se Sephirothem, je Cloud, který byl samotným Hojou kdysi vyřazen z experimentu jako bezcenný vzorek, a proto ani nikdy nedostal tetování s číslem jako ostatní.        

Poté, co Cloud předá Sephirothovi Černou matérii, dojde okamžitě k jejímu aktivování. Celá oblast je zničena a z trhlin v kráteru se dostávají na svobodu také Zbraně. Sephiroth i Cloud zmizí nenávratně v sutinách. Tifa a Barret jsou zajati Shinrou a dopraveni na Highwindu do Junonu. V zajetí Tifa vzpomíná na okamžik, kdy potkala po dlouhém odloučení Clouda na vlakovém nádraží v Midgaru. Naposledy se viděli jako děti v Nibelheimu. Zmatený, vyhublý a vystresovaný Cloud však Tifě říká, že spolu naposledy mluvili před 5 lety. Jelikož Tifa Clouda tajně miluje a má o něj starost, skrývá po celou dobu před ostatními jeho smyšlenky a polopravdy. Přemluví jej ale, aby vstoupil do AVALANCHE. V zajetí společnosti Shinra stráví Tifa a Barret několik dní. Svět se mezitím propadává do chaosu, jelikož na obloze je vidět hrozivý meteor, který má během nejbližších dní dopadnout na Planetu. Zbraně navíc útočí na Shinru po celém světě, jelikož Sephiroth obklopil Severní kráter silným energetickým polem, a tak na něj Zbraně ani Shinra nemohou. Jelikož Zbraně mají ve své podstatě zakódováno, aby zničily jakoukoli hrozbu pro Planetu, zaměřují se tak místo na Sephirotha na Shinru. Rufus se Zbraněmi srdnatě bojuje, ale aby uklidnil veřejnost, obviní Tifu a Barreta z komplotu se Sephirothem a nařídí jejich exemplární veřejnou popravu v Junonu. Během popravy na Junon zaútočí jedna ze Zbraní. Mocný Mako kanón sice Zbraň zabije, ale Tifě a Barretovi se podaří uprchnout za pomoci Cait Sitha a Yuffie. Dokonce ukradnou společnosti Highwind. S jeho pomocí po čase naleznou zapadlé město Mideel, kde se formou vřídel dostává Proud života na povrch. Zde naleznou Clouda. Ten byl však v Severním kráteru vystaven velké dávce Mako záření, a tak je upoután na invalidní vozíček. Tifa se rozhodne o něj pečovat, zatímco Cid dočasně přebírá velení nad skupinou.

Cid jako nový vůdce vede skupinu k boji se Shinrou. Společnost chce totiž použít tzv. „Obří matérie“ (Huge Materia) k tomu, aby sestřelila Meteor z oblohy s pomocí rakety napěchované těmito extrémně silnými matériemi. Po získání prvních dvou matérií skupina přiletí navštívit Clouda a Tifu, avšak na Mideel zaútočí další Zbraň. Je sice odražena, ale celý Mideel se propadá po zemětřesení do země a Cloud i Tifa se tak ocitají vně Proudu života. To umožňuje Tifě ponořit se do Cloudovy mysli a přesvědčit jej o jeho vlastní identitě. Kromě toho odhaluje celou minulost svého kamaráda z dětství. Cloud odešel jako mladý z Nibelheimu, aby vstoupil do SOLDIER. Pro nedostatek schopností však nebyl nikdy přijat. Stal se z něj pouhý řadový voják v Shinrově pravidelné armádě. Své rodině i všem v Nibelheimu prostřednictvím dopisů lhal, jelikož se styděl za svůj neúspěch. Postupem se nicméně seznámil s členem SOLDIER jménem Zack, který měl dokonce hodnost 1. třídy, tj. nejvyšší možnou. Zack byl navíc shodou náhod první láskou Aeris. Když Zack a Sephiroth vyšetřovali v Nibelheimu, Cloud je doprovázel jako jeden z mnoha vojáků. Aby však nemusel čelit Tifě, která v Nibelheimu stále žila, a jíž před svým odchodem slíbil, že se vrátí až bude slavný, nasadil si přilbu. Tu nikdy nesundal, a tak Tifa netušila, že Cloud byl celou dobu v Nibelheimu. Poté, co se Sephiroth pomátl, se jej rozhodli Zack a Cloud zastavit. V Mako reaktoru byl však Zack poražen. Cloudovi se ale podařilo v nestřeženém okamžiku triumfem opojeného Sephirotha bodnout mečem do boku a vážně jej zranit. Sephiroth Clouda na oplátku proklál svým mečem. Vážně raněný Cloud v sobě ovšem nalezl zbytky síly a shodil Sephirotha do útrob reaktoru, kde se jeho tělo rozpustilo v Mako energii. Sephiroth toho dne fyzicky zemřel, ale jeho duše a mysl byly natolik silné, že se zmocnil vědomostí Prastarých, které kolovaly v Proudu života, kam se odeberou vzpomínky a duše všech zemřelých, a začal si rekonstruovat vlastní tělo v kokonu matérií v Severním kráteru. Po zprávách, co se odehrálo v Nibelheimu, dorazil na místo Hojo, který použil Zacka a Clouda jako pokusné králíky. Jelikož se mu nepodařilo ze Zacka a Clouda udělat Sephirothovy klony, oba „zakonzervoval“ v laboratořích pod Shinrovým sídlem v Nibelheimu.

 Po několika letech hibernace se podařilo Zackovi vyprostit z pokusné kapsle a osvobodit Clouda. Ten byl však stále pod vlivem strašlivých pokusů, a tak nebyl schopen vnímat realitu. Zack se jej snažil dopravit do Midgaru a ukrýt ve slumech v blízkosti Aeris, ke které se chtěl vrátit, avšak společnost oba uprchlíky vypátrala. Zack se obětoval pro Clouda a byl zabit. Před svou smrtí stihl předat Cloudovi uniformu člena SOLDIER a svůj meč. Zmatený Cloud si v hlavně spojil Zackovo vyprávění a své vzpomínky z dětství, a tak došlo k vytvoření falešné identity, které Cloud tak dlouho věřil. Tifa v Proudu života postupně přesvědčí Clouda, že je ve skutečnosti hrdina, který se obětoval pro druhé a zastavil Sephirotha, jenž do té doby nikdy nepoznal porážku. Zjistí také, že poté, co ji Sephiroth v Nibelheimu těžce ranil a ona upadla do bezvědomí, Cloud ji odnesl do bezpečí, a tím ji zachránil život. Splnil tak i svůj slib z dětství, že pokud bude Tifa někdy v nebezpečí, přijde ji zachránit. Znovu nalezený Cloud se spolu s Tifou vrací na povrch z Proudu života. Svým přátelům řekne celou pravdu a znovu se ujímá velení nad skupinou. Skupina následně získá zbylé Obří matérie, ale je shodou nešťastných náhod uvězněna v raketě, která opouští Planetu a míří k meteoru. Z rakety se sice evakuují v záchranném modulu, ale meteor zůstává hrozbou i nadále, jelikož jej raketa nedokázala zničit. Ve chvíli nouze si Cloud a jeho přátelé vzpomenou na Aeris a přemýšlejí, jak chtěla sama zastavit Sephirotha a zachránit Planetu. S pomocí Bugenhagena, „dědečka“ Reda XIII a muže, který zasvětil celý svůj život studiu Planety v Cosmo kaňonu, se všichni vydávají zjistit pravdu do Zapomenutého města.

Zde odhalí, že Aeris vlastnila už od narození zvláštní matérii od své matky, která ji zase zdědila od svých rodičů. Předávala se tak u Prastarých jako poslední naděje na záchranu Planety. Je to totiž matérie umožňující přivolat mocné kouzlo Holy, jež by mohlo zastavit meteor. Po návštěvě Chrámu Prastarých Aeris odhalila ve svém nitru schopnost Holy přivolat. Než však stihla kouzlo dokončit, Sephiroth ji zabil. Cloud se ale na vlastní oči přesvědčí, že Aeris ve skutečnosti Holy aktivovala, ale kouzlo se neprojevilo, protože mu v cestě stojí sám Sephiroth se svou velkou mocí. Ten je stále schován v Severním kráteru obklopeném energetickou bariérou. To ví i Shinra, a proto společnost přesune Mako kanón z Junonu do Midgaru, aby zvýšila jeho účinnost odčerpáním Mako energie ze zdejších reaktorů. Než je ale dělo pojmenované jako „Sister Ray“ připraveno, vystoupí z moře další ze Zbraní a zaútočí na Midgar. Kanónu se za pomoci energie z celého Midgaru, který tím zcela zkolabuje, podaří Zbraň porazit, a dokonce zasáhnout bariéru nad Severním kráterem, jež je tím zničena, ale výstřely Zbraně těžce poničí Midgar. Jedna ze střel navíc zasáhne samotné ředitelství společnosti, kde právě mešká i Rufus. Ten je poté nezvěstný a zdá se, že i mrtvý. Midgar se tak propadá do chaosu. Společnost navíc ovládnou zbylí chamtivý manažeři, kteří odhalí, že dvojitým agentem ovládajícím Cait Sitha je Reeve, výkonný ředitel zodpovědný za rozvoj Midgaru. Chaosu využije Hojo, který se zmocní Sister Ray a připravuje jej na další výstřel. Tím by zničil nadobro celý Midgar. Skupina proto seskakuje za pomoci padáků z Highwindu do Midgaru a probojuje si cestu až ke kanónu. Hojo přítomným řekne, že je jeho plánem dodat Sephirothovi energii nutnou k tomu, aby se mohl po nárazu meteoru stát bohem a vládnout nad Planetou až do skonání světa. Vše dělá proto, aby pomohl vlastnímu synovi. Ukáže se tak, že Hojo je biologickým otcem Sephirotha a měl románek s Lukrécií. Když byla Lukrécie těhotná, vstříknul jí Hojo buňky Jenovy bez jejího vědomí přímo do dělohy, díky čemuž měl Sephiroth své velké schopnosti už vrozené, nikoli odvozené jako ostatní v projektu Jenova.

Hojo je poražen a zabit. Midgar je sice zachráněn, ale do pádu meteoru zbývá týden. Cloud proto své přátele vyzve, aby se odebrali domů a zjistili, proč a za co vlastně bobují, a má-li smysl v tomto boji pokračovat. Nakonec se vrátí úplně všichni. Poté se skupina vydává do Severního kráteru zastavit Sephirotha. Po těžkých bojích jsou poraženi Jenova, klony Sephirotha a nakonec i on sám, a to i přesto, že na sebe převezme podobu okřídleného anděla. Tak se totiž viděl jako budoucí bůh. Poslední boj se odehraje na astrální bázi v Proudu života. Sephirothova vůle totiž stále trvá i po ztrátě dalšího fyzického těla, a tak vyzve samotného Clouda na rozhodující souboj, který se odehrává mezi oběma muži bez matérií, brnění a jen za pomoci mečů. Cloud Sephirotha porazí, a ten se rozplývá v Proudu života. Až tady, téměř na konci světa, si Cloud uvědomí pravý smysl všeho. Zaslíbená země nikdy neexistovala, neboť to byla pouze metafora Prastarých pro harmonický svět, jehož by mohli obyvatelé Planety dosáhnout, kdyby se vzdali svého sobectví a hloupého materialismu. Je však příliš pozdě. Meteor už míří na Midgar a Planeta se zmítá ve smrtelné agónii. Holy, která se teprve nyní aktivuje, už nedokáže zabránit meteoru v pádu, a navíc při kontaktu s ním prakticky ničí celý Midgar. Zdá se, že je všemu konec. V ten okamžik se kdesi na opačné straně Planety zjeví malý pramínek Proudu života. Vzápětí další a další. Postupně sílí a míří k místo dopadu meteoru. Proud života se spojí pod meteorem a vytlačí jej do dostatečné vzdálenosti od země, aby ho mohla Holy zničit. Následuje záblesk bílého světla a je všemu konec. Hlas Aeris dosáhl Planety…

V pod titulkové scéně je vidět Red XIII, který svým potomkům ukazuje za 500 let ruiny Midgaru. Všude okolo až kam oko dohlédne se nachází malebná krajina. Planeta to dokázala. Přežila a zotavila se.

Téma a inspirace

Jedním z hlavních témat kritikou i hráči více než kladně přijatého příběhu FF VII je hledání identity. Ve hře je krize osobnosti a touha po objevení smyslu vlastní existence vyjádřena u obou hlavních protagonistů, a to Clouda a Sephirotha. Aby se Cloud vyrovnal s fyzickými i psychickými traumaty minulosti, převzal osobnost svého přítele a mentora Zacka. To vyústilo v krizi identity, jelikož obě personality koexistovaly vně Cloudovy mysli bez hlubšího smyslu a zakotvení, přičemž se dokonce navzájem vylučovaly. Také Sephiroth prožívá podobnou krizi, když odhalí tajemství svého původu, čímž se jeho dosavadní svět a ukotvení v něm rozpadají. Propadne se tedy do nekonečné spirály šílenství a megalomanie. S tím úzce souvisí i ztráta kořenů a smyslu života, čímž si ve FF VII projde celá řada hlavních postav. Cloud po odchodu z Nibelheimu nežije, nýbrž přežívá, jelikož jeho sny se zhroutí poté, co není přijat k SOLDIER. Barret přichází o své rodiště a snaží se nalézt novou motivaci u AVALANCHE. Red XIII nedokáže čelit zvěstem o zbabělosti otce, a tak raději opustí Cosmo kaňon. To samé má i Cid, který po zhroucení snu stát se prvním člověkem ve vesmíru upadá do apatie a zahořkne. To, co tyto postavy a traumata definuje, je ztráta něčeho, v co člověk věří. Jelikož se jedná o univerzální a nadčasové téma, lze do jisté míry vysvětlit popularitu FF VII, jíž se těší dodnes mezi četnými generacemi fanoušků.

Logo společnosti Shinra, která se stala ve hře symbolem zkorumpovanosti a bezohlednosti. Téma o společnosti paralyzované strachem a ovládané penězi je univerzální a nadčasové. Ve FF VII se to podařilo zachytit velmi dobře, a proto příběh a téma hry budí pozornost už od roku 1997.

Podobně nadčasových témat má hra hned několik. Další takovým je například dekadence a celkový úpadek společnosti i světa kolem. Klasickým příkladem je Midgar, který se rozkládá nad obrovskými chudinskými oblastmi, kde jsou naprosto nevhodné podmínky k důstojnému životu. Jelikož se vrchní zástavba de facto povznesla nad chudobu a starosti běžných lidí, FF VII tím silně evokuje mimo jiné sociální rozdíly v dnešní společnosti, které se stále prohlubují. Je zde i patrné pohrdání elit potřebami občanů, jež je například demonstrováno i tím, že žádná z mnoha části Midgaru nebyla pojmenována, neboť společnosti Shinra ani nestálo za to, aby vytvořila skutečně trvalou hodnotu. Dalším silným tématem je ekologie a životní prostředí. V tom je FF VII velmi zdařile zpracována a ani po více jak dvou desetiletích od svého vydání neztratila nic ze své aktuálnosti a varovně zdviženého prstu. Hra nám totiž ukazuje, co se stane, pokud člověk přestane respektovat rovnováhu sil v přírodě a bezmyšlenkovitě využívat i zneužívat omezené přírodní zdroje planety. Tak například základna Junon je vystavěna nad stejnojmenným městečkem, kde po generace kvetl rybolov. Když však přišel Shinra, moře bylo otráveno a rybolov zanikl. Městečko tak postupně stagnovalo a téměř se vylidnilo. Úpadek těžebního průmyslu a nedostatek obnovitelných zdrojů energie také vedl k úpadku Kalmu a Corelu, kde díky tomu vznikla velká nezaměstnanost a nebezpečný sociální kvas. Orientální vesnice Wutai doplatila na svůj odboj proti společnosti tím, že se proměnila v pouhou turistickou atrakci. Musela navíc přistoupit na západní styl života a vzdát se duchovního vidění světa a nahradit jej materiálním. Zde je pro změnu patrná paralela s Japonskem 20. století.

Shinra jakožto prototyp militantní a totalitní společnosti ve stylu nacistické a komunistické doktríny je zcela evidentní a zřejmou paralelou. O to více působí uvěřitelněji. Nehledě na to, že Shinra je přímo ztělesněním cynickému kapitalismu a moderního průmyslu, který nešetří životní prostředí a ochranu přírody i lidského zdraví nadřazuje nad finanční zisk. Příběh hry odkazuje také na mytologii v názvech měst, postav či nepřátel. Má též silný morální apel. Vždyť de facto představuje svět velmi podobný tomu našemu, kde se člověk považuje za neomylného a opojeného pocitem, že může cokoliv. V průběhu hry jsou hráči díky důmyslnému scénáři postupně přesvědčováni o tom, že Planeta pomalu umírá, načež jsou náhle konfrontováni se zvláštní situací. Uvědomí si totiž, že jsou lidé ve vesmíru sami a neexistuje nic takového jako Zaslíbená země, a proto je likvidace jediné životaschopné planety široko daleko pošetilostí a hloupostí. Právě toto poselství proměnilo FF VII ve vyhledávanou a oceňovanou záležitost, jelikož často přinutí hráče zamyslet se nad skutečným světem a tím, kam směřuje. I závěr je velmi silný, protože Planeta je zachráněna až Proudem života a jako výsledek kolektivního rozhodnutí, v tomto případě samotného světa Gaia. Člověk jako jednotlivec a individualita v krizi Planety příliš nezmůže, na což hra poukazuje dosti často. Je to úplně jiné pojetí globálního příběhu, než jaký tehdy i dnes běžně představuje západní herní a filmová produkce. Originalitu s pořádnou dávkou poučení nelze příběhu FF VII upřít.

Jeden z padouchů FF VII Don Corneo si právě vybírá dívku pro dnešní noc z trojlístku Aeris, Cloud a Tifa. Cloud je uprostřed oblečený v dámských šatech. Corneo si nakonec vybere Tifu, kterou se následně pokusí znásilnit ve své ložnici. Aeris a Cloud jsou mezitím odvedeni mezi bandu nadržených Corneových poskoků. Když se Cloud odmaskuje, násilníky bez milosti pobije. Podobných kontroverzních scén obsahovala hra hned několik. Tehdy to ještě autorům prošlo. Dnes by to již byl problém a hra by při posuzování věkové hranice přístupnosti tvrdě narazila. 

Bohužel si však hra ve své příběhové náplni neodnášela vždy jen chválu. Už v době vydání se některé věci silně kritizovaly. Například přemíra násilností, častá smrt důležitých postav, všeobecná frustrace i zřejmé narážky na kontroverzní genderová témata typu prostituce, transsexuality nebo znásilnění. Postupem času začala být FF VII ovšem kritizována i v důsledku společenského a politického vývoje ve světě, s nímž však nemohl pochopitelně nikdo z tvůrců počítat v době výroby hry. V příběhu sedmé finální fantazie je totiž silně přítomen aspekt terorismu, a to nejen ekologického terorismu. Umisťování náloží do reaktorů, přepadávání průmyslových komplexů nebo sídel společnosti se stalo na Západě po teroristických útocích z 11. září 2001 tabuizovaným a nežádoucím tématem. Výrazně se změnilo i ohodnocování přístupnosti her. V 90. letech tvůrcům ještě mnohé prošlo. Dnes už by obsah podobný FF VII musel být ohodnocen zcela jinak a mnohem přísněji. Je proto pochopitelné, že se hra postupem času stala sice záležitostí plně kultovní a legendami opředenou, ale zároveň kontroverzní. Některé aktuální paralely a srovnávání jsou dokonce úsměvná, i když jim nelze upřít zajímavost. Po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA v roce 2017 si totiž řada hráčů po celém světě povšimla nápadné podobnosti Trumpa a prezidenta Shinry, a to nejen v oblasti vzhledu, ale i samotném pojetí „prezidentského“ úřadu obou mužů. Ano, i v tomto ohledu budí FF VII pozornost a rozruch dodnes. Je to ale způsobeno převážně tím, jaké popularity a známosti tento titul dosáhl, a že k němu početná část publika přistoupila jako k médiu, jež promlouvá výrazným hlasem do našeho světa. 

Autor textu: Leon
Autorem artworků je dvorní kreslíř a ilustrátor Final Fantasy - Yoshitaka Amano

Komentáře